Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:168:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 168, 27. juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 168
45. årgang
27. juni 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1107/2002 af 25. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 92/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af urinstof med oprindelse i Belarus, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen, Litauen, Rumænien og Ukraine 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1108/2002 af 26. juni 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2002 af 26. juni 2002 om eksportrestitutioner for nødder 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1110/2002 af 26. juni 2002 om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1111/2002 af 26. juni 2002 om eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager, undtagen de for tilsat sukker bevilgede 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 af 20. juni 2002 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (1) 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1113/2002 af 26. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1788/2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2002 af 26. juni 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2002 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. juli til 30. september 2002 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1115/2002 af 26. juni 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2002 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1116/2002 af 26. juni 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2002 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1117/2002 af 26. juni 2002 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 2002 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2002 af 26. juni 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2002 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 1119/2002 af 26. juni 2002 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves 42
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse 43

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/498/EC
*Kommissionens afgørelse af 5. juni 2002 om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af urinstof med oprindelse i bl.a. Litauen 51
2002/499/EC
*Kommissionens beslutning af 26. juni 2002 om bemyndigelse til at undtage naturligt eller kunstigt væksthæmmede planter af Chamaecyparis Spach, Juniperus L. og Pinus L. med oprindelse i Republikken Korea fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF (meddelt under nummer K(2002) 2251) 53

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EFT L 316 af 1.12.2001) 58
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top