EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:164:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 164, 22. juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 164
45. årgang
22. juni 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 20. juni 2002 om ændring af fælles holdning 2001/443/FUSP vedrørende Den Internationale Straffedomstol 1
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme 3
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1078/2002 af 21. juni 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1079/2002 af 21. juni 2002 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører belgisk flag 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1080/2002 af 21. juni 2002 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse, til visse tredjelande 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1081/2002 af 21. juni 2002 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2002 af 21. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 395/2002 og forhøjelse til ca. 40000 tons af den løbende licitation med henblik på at sælge ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1083/2002 af 21. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 347/2002 om anvendelse af den i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede krisedestillation for bordvin i Frankrig 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1084/2002 af 21. juni 2002 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1085/2002 af 21. juni 2002 om fastsættelse af den disponible mængde for andet halvår af 2002 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til toldkontingenter, som Kommissionen har åbnet alene på basis af en licens 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1086/2002 af 21. juni 2002 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 1087/2002 af 21. juni 2002 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande i Europa, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1088/2002 af 21. juni 2002 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1089/2002 af 21. juni 2002 om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1090/2002 af 21. juni 2002 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1091/2002 af 21. juni 2002 om ændring af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 1092/2002 af 21. juni 2002 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 35

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
476/2002/ECSC
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 17. juni 2002 om ændring af afgørelse 2001/933/EKSF om visse foranstaltninger, der skal anvendes over for Ukraine, vedrørende handel med visse jern- og stålprodukter, der henhører under EKSF-traktaten 37
Kommissionen
2002/477/EC
*Kommissionens beslutning af 20. juni 2002 om fastsættelse af sundhedskrav til fersk kød og fersk fjerkrækød importeret fra tredjelande og om ændring af beslutning 94/984/EF (meddelt under nummer K(2002) 2196) (1) 39
2002/478/EC
*Kommissionens beslutning af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin acetat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2002) 2199) (1) 41
2002/479/EC
*Kommissionens beslutning af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin hydroxid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2002) 2207) (1) 43
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top