Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:157:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 157, 15. juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 157
45. årgang
15. juni 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1031/2002 af 13. juni 2002 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1032/2002 af 14. juni 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2002 af 14. juni 2002 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1034/2002 af 14. juni 2002 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1035/2002 af 14. juni 2002 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1036/2002 af 14. juni 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 99. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 1037/2002 af 14. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 52. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1038/2002 af 14. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 271. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1039/2002 af 14. juni 2002 om suspension af opkøb til interventionspris af skummetmælkspulver 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/2002 af 14. juni 2002 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ydelse af et finansielt plantebeskyttelsesbidrag fra Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2051/97 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2002 af 14. juni 2002 om foreløbig tilladelse til et nyt tilsætningsstof til foderstoffer (1) 41
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2002 af 14. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 919/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår bananproducentorganisationer 43
*Kommissionens beslutning nr. 1043/2002/EKSF af 14. juni 2002 om ændring af både beslutning nr. 283/2000/EKSF om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, ikke pletterede, belagte eller overtrukne, i oprullet stand, kun varmtvalsede, med oprindelse i bl.a. Indien og af beslutning nr. 284/2000/EKSF om indførelse af en endelig udligningstold på samme varer samt om godtagelse af et tilsagn 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 1044/2002 af 14. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 50
Kommissionens forordning (EF) nr. 1045/2002 af 14. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 1046/2002 af 14. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 1047/2002 af 14. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 1048/2002 af 14. juni 2002 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 54
Kommissionens forordning (EF) nr. 1049/2002 af 14. juni 2002 om fastsættelse af importtold for korn 55
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top