EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:155:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 155, 14. juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 155
45. årgang
14. juni 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1011/2002 af 10. juni 2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af aktivt kul i pulverform med oprindelse i Folkerepublikken Kina 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1012/2002 af 10. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2334/97 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af flade paller af træ med oprindelse i Republikken Polen og om endelig ophævelse af den midlertidige told 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1013/2002 af 13. juni 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1014/2002 af 13. juni 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1015/2002 af 13. juni 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1016/2002 af 13. juni 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 42. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1017/2002 af 13. juni 2002 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1018/2002 af 13. juni 2002 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (Fagiolo di Sorana) 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1019/2002 af 13. juni 2002 om handelsnormer for olivenolie 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1020/2002 af 13. juni 2002 om ændring af forordning (EØF) nr. 2958/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 for så vidt angår den særlige ordning med forsyning med bestemte landbrugsprodukter 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1021/2002 af 13. juni 2002 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 901/2002 omhandlede licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1022/2002 af 13. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1789/2001 omhandlede licitation 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1023/2002 af 13. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002 omhandlede licitation 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1024/2002 af 13. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 537/2002 omhandlede licitation 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1025/2002 af 13. juni 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 1026/2002 af 13. juni 2002 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 1027/2002 af 13. juni 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 1028/2002 af 13. juni 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 1029/2002 af 13. juni 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 54

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/454/EC
*Kommissionens beslutning af 12. juni 2002 om et tidsbegrænset forsøg vedrørende forhøjelse af maksimumsvægten af et parti frø af visse foderplanter i henhold til direktiv 66/401/EØF (meddelt under nummer K(2002) 2078) (1) 57
2002/455/EC
*Kommissionens beslutning af 13. juni 2002 om ændring af beslutning 2001/881/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder, der er godkendt til veterinærkontrol af dyr og animalske produkter fra tredjelande (meddelt under nummer K(2002) 2113) (1) 59
2002/456/EC
*Kommissionens beslutning af 13. juni 2002 om ændring af beslutning 92/452/EØF om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet, for så vidt angår Ungarn (meddelt under nummer K(2002) 2117) (1) 60
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 13. juni 2002 om ændring og forlængelse af fælles holdning 2001/357/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Liberia 62

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 563/2002 af 2. april 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 86 af 3.4.2002) 63
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 637/2002 af 12. april 2002 om omfordeling af de uudnyttede mængder af de kvantitative kontingenter, der var gældende i 2001 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EFT L 96 af 13.4.2002) 63
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top