Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:152:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 152, 12. juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 152
45. årgang
12. juni 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 993/2002 af 11. juni 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 994/2002 af 11. juni 2002 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af frosset oksekød til forarbejdning (1. juli 2002 til 30. juni 2003) 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 995/2002 af 11. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96 for så vidt angår de særlige bestemmelser for importlicenser for præferenceindførsel af sukker med oprindelse i visse lande i det vestlige Balkan 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 996/2002 af 11. juni 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 for så vidt angår supplerende støtte til oksekød på de mindre øer i Det Ægæiske Hav 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 997/2002 af 11. juni 2002 om nærmere bestemmelser for ydelse af et finansielt EF-bidrag til medlemsstaterne til udbygning af infrastrukturerne for plantesundhedskontrol af planter og planteprodukter fra tredjelande 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 998/2002 af 11. juni 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 999/2002 af 11. juni 2002 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/2002 af 11. juni 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1001/2002 af 11. juni 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2002 af 11. juni 2002 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 27

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/442/EC
*Kommissionens beslutning af 10. juni 2002 om bemyndigelse af Belgien til kun at foretage to svineundersøgelser om året (meddelt under nummer K(2002) 2061) (1) 29
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top