Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:150:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 150, 08. juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 150
45. årgang
8. juni 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 976/2002 af 4. juni 2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Indonesien og om afslutning af antidumpingproceduren for så vidt angår importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Indien 1
*Rådets forordning (EF) nr. 977/2002 af 4. juni 2002 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Indonesien og om afslutning af antisubsidieproceduren for så vidt angår importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Indien 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 978/2002 af 7. juni 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 34
*Kommissionens beslutning nr. 979/2002/EKSF af 3. juni 2002 om ændring af beslutning nr. 1758/2000/EKSF om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmtvalsede flade produkter af ulegeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien og Rumænien og om tilbagetrækning af tilsagn fra visse eksportører i Rumænien 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 980/2002 af 4. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2082/2000 om vedtagelse af Eurocontrol-standarder (1) 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 981/2002 af 7. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 537/2002 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 982/2002 af 7. juni 2002 om handelsnormer for champignoner 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 983/2002 af 7. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 50
Kommissionens forordning (EF) nr. 984/2002 af 7. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 985/2002 af 7. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 986/2002 af 7. juni 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2002 af 7. juni 2002 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 54

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/415/EC
*AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 1/2002 af 31. maj 2002 om forlængelse af gyldigheden af afgørelse nr. 1/2000 om overgangsforanstaltninger 55
Kommissionen
2002/416/EC
*Kommissionens beslutning af 6. juni 2002 om tiende ændring af beslutning 2000/284/EF om listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande (meddelt under nummer K(2002) 2041) (1) 56
2002/417/EC
*Kommissionens afgørelse af 3. juni 2002 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november og 1. december 2001 på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande 68

Berigtigelser
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998) 71
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top