EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:140:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 140, 30. maj 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 140
45. årgang
30. maj 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles aktion af 27. maj 2002 om finansiel støtte til den internationale forhandlingsproces med henblik på vedtagelse af en international adfærdskodeks mod spredning af ballistiske missiler 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 af 13. maj 2002 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (1) 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 890/2002 af 29. maj 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2002 af 29. maj 2002 om fastsættelse af visse vejledende mængder og af individuelle lofter for udstedelse af licenser for indførsel af bananer til Fællesskabet i tredje kvartal af 2002 i forbindelse med toldkontingenterne 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 892/2002 af 29. maj 2002 om fastsættelse af støtten i produktionsåret 2002/03 for ferskner og pærer bestemt til forarbejdning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 9
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer 10
Erklæring fra Rådet 22

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/407/EC
*Afgørelse nr. 2/2002 truffet af Associeringsrådet EU-Den Tjekkiske Republik den 27. marts 2002 om vedtagelse af de almindelige vilkår og betingelser for Den Tjekkiske Republiks deltagelse i Fællesskabets programmer 23
Kommissionen
2002/408/EC
*Kommissionens beslutning af 24. maj 2002 om salg af rester af EF-olivenolie fra det italienske interventionsorgan (meddelt under nummer K(2002) 1642) 25
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-Tilsynsmyndigheden
308/2000/COL
*Afgørelse truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden nr. 308/2000/KOL den 30. oktober 2001 om nye retningslinjer for anvendelsen af EØS-statsstøttereglerne for så vidt angår statsstøtte og risikovillig kapital og om niogtyvende ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte 27

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 163/2002 af 28. januar 2002 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 368/98 på importen af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af glyphosat afsendt fra Malaysia eller Taiwan, uanset om de er angivet med oprindelse i Malaysia eller Taiwan eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende importen fra en malaysisk og en taiwansk eksporterende producent (EFT L 30 af 31.1.2002) 38
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 311/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse magnetplader (3,5″-disketter) med oprindelse i Hongkong og Republikken Korea (EFT L 50 af 21.2.2002) 38
Berigtigelse til protokol til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side om overensstemmelsesvurdering og accept af industriprodukter (PECA) (EFT L 135 af 17.5.2001) 39
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top