Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:106:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 106, 23. april 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 106
45. årgang
23. april 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 686/2002 af 22. april 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 687/2002 af 22. april 2002 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 688/2002 af 22. april 2002 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (Panellets) 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 689/2002 af 22. april 2002 om femte ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1705/98 om afbrydelse af visse økonomiske forbindelser med Angola med henblik på at anspore "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) til at indfri sine forpligtelser som led i fredsprocessen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2229/97 8
*Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 690/2002 af 18. april 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 (ECB/1998/15) om anvendelse af mindstereserver (ECB/2002/3) 9

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/307/EC
*Kommissionens beslutning af 18. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2000/596/EF for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne og gennemførelsesprocedurerne for finansielle korrektioner i forbindelse med aktioner, der medfinansieres af Den Europæiske Flygtningefond (meddelt under nummer K(2001) 4372) 11
2002/308/EC
*Kommissionens beslutning af 22. april 2002 om lister over zoner og akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2002) 1500) (1) 28
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top