EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:099:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 99, 16. april 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 99
45. årgang
16. april 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 645/2002 af 15. april 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2002 af 15. april 2002 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 647/2002 af 15. april 2002 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 648/2002 af 15. april 2002 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 649/2002 af 15. april 2002 om fastsættelse af importtold for korn 9

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/277/EC
*Kommissionens beslutning af 8. april 2002 om midlertidig handel med frø af visse arter, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 69/208/EØF (meddelt under nummer K(2002) 734) (1) 12
2002/278/EC
*Kommissionens beslutning af 10. april 2002 om ændring af beslutning 2001/393/EF for så vidt angår udstedelse af sundhedscertifikat ved import af specifikt patogenfri æg fra tredjelande (meddelt under nummer K(2002) 1374) (1) 14
2002/279/EC
*Kommissionens beslutning af 12. april 2002 om ændring af beslutning 2000/666/EF og 2001/106/EF for så vidt angår fastsættelsen af en model til lister over godkendte karantænefaciliteter eller -centre for indførsel af fugle til medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2002) 1402) (1) 17
2002/280/EC
*Kommissionens beslutning af 15. april 2002 om ændring af beslutning 98/320/EF om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg med prøvetagning og analyse af frø efter Rådets direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF (meddelt under nummer K(2002) 1404) (1) 22
2002/281/EC
*Afgørelse nr. 1/2002 truffet af Samarbejdsudvalget EF-San Marino den 22. marts 2002 om ændring af afgørelse nr. 4/92 truffet af Samarbejdsudvalget EØF-San Marino om metoderne for administrativt samarbejde ved anvendelse af interimsaftalen og om proceduren for videreforsendelse af varer til Republikken San Marino 23
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top