EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:086:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 86, 03. april 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 86
45. årgang
3. april 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 561/2002 af 2. april 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 563/2002 af 2. april 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 564/2002 af 2. april 2002 om ændring af visse dele af varespecifikationen for to betegnelser i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler og om ændring af visse dele af varespecifikationen for en betegnelse i bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod) 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2002 af 2. april 2002 om ændring af importtold for korn 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 567/2002 af 2. april 2002 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 568/2002 af 2. april 2002 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 569/2002 af 2. april 2002 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel 24
*Kommissionens direktiv 2002/31/EF af 22. marts 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug (1) 26

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/252/EC
*Kommissionens beslutning af 26. marts 2002 om ændring af beslutning 92/452/EØF om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet, for så vidt angår Canada (meddelt under nummer K(2002) 1214) (1) 42
2002/253/EC
*Kommissionens beslutning af 19. marts 2002 om definitioner af tilfælde med henblik på anmeldelse af overførbare sygdomme til EF-nettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (meddelt under nummer K(2002) 1043) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top