Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:084:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 84, 28. marts 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 84
45. årgang
28. marts 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 545/2002 af 18. marts 2002 om videreførelse af finansieringen af de planer for forbedring af kvalitet og fremme af afsætningen af visse nødder og johannesbrød, der blev godkendt i henhold til afsnit IIa i forordning (EØF) nr. 1035/72, og om et særligt tilskud til hasselnødder 1
*Rådets forordning (EF) nr. 546/2002 af 25. marts 2002 om fastsættelse af præmier og garantitærskler for tobak i blade efter sortsgruppe og medlemsstat for høsten 2002, 2003 og 2004 og om ændring af forordning (EØF) nr. 2075/92 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 547/2002 af 27. marts 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 548/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af importtold for korn 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 549/2002 af 27. marts 2002 om åbning af en licitation for salg på det indre marked af 342,92 t ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 550/2002 af 27. marts 2002 om hvorvidt de i marts 2002 indgivne importlicensansøgninger for ost med oprindelse i Sydafrika under det toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan antages 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 553/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 554/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 47. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 556/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 266. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 557/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 94. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 558/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 559/2002 af 27. marts 2002 om fastsættelse af importtold for ris 38

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/245/EC
*Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om indgåelse af aftalen om samarbejde og toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino og af protokollen til nævnte aftale som følge af udvidelsen med virkning fra 1. januar 1995 41
Aftale om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino 43
Protokol til aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino, som følge af Republikken Finlands, Kongeriget Sveriges og Republikkens Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union 53
Slutakt 58
Underretning om ikrafttrædelsen af aftalen om toldunion og om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino og af protokollen til aftalen om samarbejde og toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino som følge af Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union 64
Kommissionen
2002/246/EC
*Kommissionens beslutning af 27. marts 2002 om ændring af beslutning 2001/730/EF og 2001/854/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for overvågning af TSE for 2002 (meddelt under nummer K(2002) 1266) 65
2002/247/EC
*Kommissionens beslutning af 27. marts 2002 om suspension af markedsføring og import af gelévarer, der indeholder levnedsmiddeltilsætningsstoffet E 425 konjac (meddelt under nummer K(2002) 1283) (1) 69
2002/248/EC
*Kommissionens beslutning af 27. marts 2002 om ændring af Rådets beslutning 2000/766/EF og Kommissionens beslutning 2001/9/EF for så vidt angår overførbare spongiforme encephalopatier og fodring med animalsk protein (meddelt under nummer K(2002) 1277) (1) 71
2002/249/EC
*Kommissionens beslutning af 27. marts 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Myanmar (meddelt under nummer K(2002) 1302) (1) 73
2002/250/EC
*Kommissionens beslutning af 27. marts 2002 om udvidelse af de ved beslutning 2001/699/EF fastsatte beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer og akvakulturprodukter importeret fra Vietnam (meddelt under nummer K(2002) 1303) (1) 75
2002/251/EC
*Kommissionens beslutning af 27. marts 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for fjerkrækød og visse fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Thailand (meddelt under nummer K(2002) 1319) (1) 77

Meddelelse til læserne S3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top