EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:080:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 80, 23. marts 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 80
45. årgang
23. marts 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 522/2002 af 22. marts 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2002 af 22. marts 2002 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2002 af 22. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1938/2001, (EF) nr. 1939/2001 og (EF) nr. 1940/2001 om åbning af løbende licitationer med henblik på at sælge ris, som det spanske, det græske og det italienske interventionsorgan ligger inde med, på EF's indre marked til anvendelse i foder 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 525/2002 af 22. marts 2002 om fravigelse af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 526/2002 af 22. marts 2002 om udstedelse af eksportlicenser for vin 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 527/2002 af 22. marts 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2002 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 528/2002 af 22. marts 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2002 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2002 af 22. marts 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2002 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. april til 30. juni 2002 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 530/2002 af 22. marts 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2002 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 531/2002 af 22. marts 2002 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 532/2002 af 22. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 533/2002 af 22. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 534/2002 af 22. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 535/2002 af 21. marts 2002 om ændring af bilag C til Rådets direktiv 64/432/EØF og om ændring af beslutning 2000/330/EF 22
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab 29
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring om arbejdstagerrepræsentation 34
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter 35

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/237/EC
*Kommissionens beslutning af 21. marts 2002 om ændring af beslutning 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontrol af sendinger af bestemte produkter, der skal indføres fra tredjelande, i henhold til Rådets direktiv 90/675/EØF (meddelt under nummer K(2002) 1121) (1) 40

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2002 af 12. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 75 af 16.3.2002) 42
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top