Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:079:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 79, 22. marts 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 79
45. årgang
22. marts 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2002 af 21. marts 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 32. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 502/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 503/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 505/2002 af 21. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1370/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser inden for svinekødssektoren 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 506/2002 af 21. marts 2002 om midlertidig fravigelse af forordning (EF) nr. 1370/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser inden for svinekødssektoren 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2002 af 21. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2331/97 om særlige betingelser for ydelse af eksportrestitutioner for visse svinekødsprodukter 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 508/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af acontobeløb på produktionsafgifter for sukker for produktionsåret 2001/02 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002 af 21. marts 2002 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2002 af 21. marts 2002 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 75/2002, (EF) nr. 93/2002, (EF) nr. 107/2002, (EF) nr. 111/2002 og (EF) nr. 112/2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 511/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 512/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 513/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 515/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001 omhandlede licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 516/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2002 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 518/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2002 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 519/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i marts 2002 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 520/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2002 af 21. marts 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 39

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
234/2002/ECSC
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 27. februar 2002 om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden 42
Erklæringer 60
Kommissionen
2002/235/EC
*Kommissionens beslutning af 13. marts 2002 om ændring af beslutning 97/245/EF, Euratom om de nærmere retningslinjer for medlemsstaternes meddelelse af visse oplysninger til Kommissionen inden for rammerne af ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (meddelt under nummer K(2002) 416) 61
2002/236/EC
*Kommissionens henstilling af 11. marts 2002 om en fælles europæisk formular for curricula vitæ (cv'er) (meddelt under nummer K(2002) 516) (1) 66
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top