EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:067:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 67, 09. marts 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 67
45. årgang
9. marts 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2002 af 8. marts 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2002 af 8. marts 2002 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2002 af 8. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 713/2001 om opkøb af oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 434/2002 af 8. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 94/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 435/2002 af 8. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2002 af 8. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 437/2002 af 8. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2002 af 8. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 439/2002 af 8. marts 2002 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2002 af 8. marts 2002 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 441/2002 af 8. marts 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 13
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/3/EF af 12. februar 2002 om luftens indhold af ozon 14
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater (1) 31
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/7/EF af 18. februar 2002 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet 47

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/200/EC
*Kommissionens beslutning af 3. juli 2001 om Spaniens statsstøtte og påtænkte statsstøtte til omstrukturering af Babcock Wilcox España SA (meddelt under nummer K(2001) 1780) (1) 50
2002/201/EC
*Kommissionens henstilling af 4. marts 2002 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB i foderstoffer og fødevarer (meddelt under nummer K(2002) 836) (1) 69
Den Europæiske Centralbank
2002/202/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 27. februar 2002 om ændring af retningslinje ECB/2001/3 om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System (TARGET) (ECB/2002/1) 74

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2001 af 7. marts 2002 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation (EFT L 66 af 8.3.2002) 77
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top