Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:061:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 61, 02. marts 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 61
45. årgang
2. marts 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 394/2002 af 1. marts 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 395/2002 af 1. marts 2002 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge ca. 20000 tons ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 396/2002 af 1. marts 2002 om gennemførelsesbestemmelser for de særlige foranstaltninger til fordel for De Kanariske Øer for så vidt angår frugt, grøntsager, planter og blomster 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 397/2002 af 1. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 264. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 398/2002 af 1. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 45. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 399/2002 af 1. marts 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 92. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 400/2002 af 1. marts 2002 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2002 af 1. marts 2002 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande i Europa, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 402/2002 af 1. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 403/2002 af 1. marts 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 404/2002 af 1. marts 2002 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 405/2002 af 1. marts 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 406/2002 af 1. marts 2002 om ikke at tage den 284. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger til følge i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 26

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/179/EC
*Rådets afgørelse af 17. december 2001 om indgåelse af en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om de almindelige betingelser for Republikken Tyrkiets deltagelse i Fællesskabets programmer 27
Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om de generelle principper for Republikken Tyrkiets deltagelse i Fællesskabets programmer 29
Kommissionen
2002/180/EC
*Kommissionens beslutning af 5. december 2001 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 (Sag COMP/37.859 — De Post — La Poste) (meddelt under nr. K(2001) 3644 CORR.) (1) 32
2002/181/EC
*Kommissionens beslutning af 28. februar 2002 om godkendelse af den plan, Luxembourg har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Luxembourg (meddelt under nummer K(2002) 627) (1) 54
2002/182/EC
*Kommissionens beslutning af 28. februar 2002 om godkendelse af den ændrede plan, Østrig har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildsvin i provinsen Niederösterreich (meddelt under nummer K(2002) 639) (1) 55
2002/183/EC
*Kommissionens beslutning af 28. februar 2002 om ændring af beslutning 95/233/EF og 96/482/EF med hensyn til indførsel af levende fjerkræ for så vidt angår Bulgarien og om ophævelse af beslutning 96/483/EF (meddelt under nummer K(2002) 641) (1) 56
2002/184/EC
*Kommissionens beslutning af 28. februar 2002 om ændring af beslutning 97/222/EF for så vidt angår indførsel af kødprodukter fra Letland og Polen (meddelt under nummer K(2002) 645) (1) 61
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top