EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:060:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 60, 01. marts 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 60
45. årgang
1. marts 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 368/2002 af 28. februar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 369/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 29. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 370/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 371/2002 af 28. februar 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 373/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 374/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 375/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af importtold for korn 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2002 af 28. februar 2002 om åbning af et præferencetoldkontingent for import af rårørsukker med oprindelse i AVS-landene til forsyning af raffinaderierne i perioden 1. marts til 30. juni 2002 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2002 af 28. februar 2002 om tredje adgang til destillation i henhold til artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for vinproduktionsåret 2001/02 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 379/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 380/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2002 af 28. februar 2002 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 for så vidt angår importlicensansøgninger for ost fra Sydafrika 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 383/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 384/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 385/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 387/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 388/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 389/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001 omhandlede licitation 50
Kommissionens forordning (EF) nr. 390/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 9/2002 omhandlede licitation 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 392/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 30/2002 omhandlede licitation 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 393/2002 af 28. februar 2002 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 54

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
2002/176/EU
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 21. februar 2002 om oprettelse af en fond til finansiering af Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid og om finansforskrifter for forvaltningen af denne fond 56
Rådet
2002/177/EC
*Rådets afgørelse af 18. februar 2002 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik for 2002 60
2002/178/EC
*Rådets henstilling af 18. februar 2002 om gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik 70
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top