EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:053:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 53, 23. februar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 53
45. årgang
23. februar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne 1
*Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring af visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den medlemsstat, der udarbejder det pågældende ark 4
*Rådets forordning (EF) nr. 334/2002 af 18. februar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 335/2002 af 22. februar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 336/2002 af 22. februar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 805/1999 om visse gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for EF's indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 337/2002 af 22. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 338/2002 af 22. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 339/2002 af 22. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2002 af 22. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2002 af 22. februar 2002 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 342/2002 af 22. februar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 713/2001 om opkøb af oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 18
*Rådets direktiv 2002/11/EF af 14. februar 2002 om ændring af direktiv 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin og om ophævelse af direktiv 74/649/EØF 20

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Europa-Parlamentet og Rådet
2002/158/EC
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 13. december 2001 om udnyttelse af fleksibilitetsinstrumentet (punkt 24 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren) 28
Kommissionen
2002/159/EC
*Kommissionens beslutning af 18. februar 2002 om fælles standardskemaer til anvendelse ved forelæggelse af sammenfattende oplysninger om nationale brændstofkvalitetsdata (meddelt under nummer K(2002) 508) 30
2002/160/EC
*Kommissionens beslutning af 21. februar 2002 om ændring af bilag D til Rådets direktiv 90/426/EØF for så vidt angår test til diagnosticering af afrikansk hestepest (meddelt under nummer K(2002) 556) (1) 37
2002/161/EC
*Kommissionens beslutning af 22. februar 2002 om godkendelse af de planer, Tyskland har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildsvin i Saarland og for nødvaccination mod klassisk svinepest hos vildsvin i Rheinland-Pfalz (meddelt under nummer K(2002) 617) (1) 43
2002/162/EC
*Kommissionens beslutning af 22. februar 2002 om ændring af beslutning 2001/925/EF, 2002/33/EF og 2002/41/EF for at forlænge gyldighedsperioden for visse beskyttelsesforanstaltninger og nærmere betingelser med hensyn til klassisk svinepest i Spanien (meddelt under nummer K(2002) 618) (1) 45
2002/163/EC
*Kommissionens beslutning af 22. februar 2002 om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Luxembourg (meddelt under nummer K(2002) 671) (1) 46
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top