Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:039:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 39, 09. februar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 39
45. årgang
9. februar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 236/2002 af 8. februar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 237/2002 af 8. februar 2002 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 238/2002 af 8. februar 2002 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 239/2002 af 8. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 240/2002 af 8. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 241/2002 af 8. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 242/2002 af 8. februar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 243/2002 af 8. februar 2002 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2002 af 8. februar 2002 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2002 af 8. februar 2002 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 246/2002 af 8. februar 2002 om midlertidig undtagelse fra forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 247/2002 af 8. februar 2002 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 248/2002 af 8. februar 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 16

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/105/EC, ECSC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 28. januar 2002 om rækkefølgen for udøvelse af formandshvervet for Rådet 17
*Vedtægt for personalet ved Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier 18
*Vedtægt for personalet ved Den Europæiske Unions Satellitcenter 44
Kommissionen
2002/106/EC
*Kommissionens beslutning af 1. februar 2002 om godkendelse af en diagnostisk manual med beskrivelse af diagnosticeringsprocedurer, prøvetagningsmetoder og kriterier for evaluering af laboratorieprøver til bekræftelse af klassisk svinepest (meddelt under nummer K(2002) 381) (1) 71
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top