Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:025:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 25, 29. januar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN -

L 25
45. årgang
29. januar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 152/2002 af 21. januar 2002 om udførsel til De Europæiske Fællesskaber af en række EKSF- og EF-stålprodukter fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (ordning med dobbeltkontrol) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 190/98 1
*Rådets forordning (EF) nr. 153/2002 af 21. januar 2002 om visse procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side og for anvendelse af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 16
*Rådets forordning (EF) nr. 154/2002 af 21. januar 2002 om ændring af forordning (EØF) nr. 2358/71 om den fælles markedsordning for frø og om fastsættelse for produktionsårene 2002/03 og 2003/04 af støttebeløbene for frø 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 155/2002 af 28. januar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 156/2002 af 28. januar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 157/2002 af 28. januar 2002 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 for så vidt angår jordudtagning som følge af ugunstige vejrforhold i visse områder i Fællesskabet 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 158/2002 af 28. januar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 21/2002 om forsyningsopgørelserne for og fællesskabsstøtten til regionerne i den yderste periferi i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 159/2002 af 28. januar 2002 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 40

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/64/EC
*Kommissionens beslutning af 25. juli 2001 om formodet statsstøtte til fordel for den amerikanske koncern Reebok i forbindelse med dens etablering i Rotterdam i Nederlandene (meddelt under nummer K(2001) 2383) (1) 41
2002/65/EC
*Kommissionens beslutning af 25. januar 2002 om de af Det Forenede Kongerige i henhold til EF-traktatens artikel 95, stk. 4, meddelte nationale bestemmelser om hiv-testkit for så vidt angår direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (meddelt under nummer K(2002) 297) (1) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top