Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:024:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 24, 26. januar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN -

L 24
45. årgang
26. januar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 134/2002 af 22. januar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2531/98 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 135/2002 af 25. januar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2002 af 25. januar 2002 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 137/2002 af 25. januar 2002 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 90. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 138/2002 af 25. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 43. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 139/2002 af 25. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 262. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 140/2002 af 25. januar 2002 om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for kornprodukter og tørret foder for 2002 for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2002 af 25. januar 2002 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 142/2002 af 25. januar 2002 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 143/2002 af 24. januar 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 med henblik på tilrettelæggelse af fællesskabsundersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2003, 2005 og 2007 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 144/2002 af 25. januar 2002 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage i januar 2002 efter forordning (EF) nr. 327/98 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 145/2002 af 25. januar 2002 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 146/2002 af 25. januar 2002 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande i Europa, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2002 af 25. januar 2002 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2002 af 25. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 149/2002 af 25. januar 2002 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 150/2002 af 25. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for oksekød i forbindelse med den 18. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 151/2002 af 25. januar 2002 om ikke at tage den 282. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger til følge i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 37

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/60/EC
*Rådets afgørelse af 22. januar 2002 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2002 til 25. januar 2006 38
Kommissionen
2002/61/EC
*Kommissionens beslutning af 23. januar 2002 om ændring af beslutning 2001/634/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer fra eller med oprindelse i Guinea (meddelt under nummer K(2001) 4868) (1) 59
2002/62/EC
*Kommissionens beslutning af 25. januar 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer og akvakulturprodukter til konsum importeret fra Pakistan (meddelt under nummer K(2002) 377) (1) 65
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top