EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:019:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 19, 22. januar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN -

L 19
45. årgang
22. januar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 107/2002 af 21. januar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2002 af 21. januar 2002 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2002 af 21. januar 2002 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 110/2002 af 21. januar 2002 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 7
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/105/EF af 19. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (1) 9
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/106/EF af 19. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol) 17

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/40/EC
*Rådets afgørelse af 6. december 2001 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem regeringen for Republikken Guinea-Bissau og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden 16. juni 2001 — 15. juni 2006 32
Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem regeringen for Republikken Guinea-Bissau og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden 16. juni 2001 — 15. juni 2006 34
Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem regeringen for Republikken Guinea-Bissau og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden 16. juni 2001 — 15. juni 2006 35
Kommissionen
2002/41/EC
*Kommissionens beslutning af 21. januar 2002 om visse yderligere nærmere betingelser for, at der kan gives tilladelse til flytning af svin fra bedrifter i de beskyttelses- og overvågningszoner, som er oprettet i Spanien i forbindelse med klassisk svinepest (meddelt under nummer K(2002) 105) (1) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top