EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:015:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 15, 17. januar 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN -

L 15
45. årgang
17. januar 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2002 af 16. januar 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 71/2002 af 15. januar 2002 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 72/2002 af 16. januar 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 for så vidt angår evaluering af lønstrukturstatistikkernes kvalitet (1) 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 73/2002 af 16. januar 2002 om fastsættelse af importtold for ris 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 74/2002 af 16. januar 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 17
*Rådets direktiv 2001/114/EF af 20. december 2001 om visse former for konserveret helt eller delvis inddampet mælk bestemt til konsum 19
*Rådets direktiv 2001/115/EF af 20. december 2001 om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på forenkling, modernisering og harmonisering af kravene til fakturering med hensyn til merværdiafgift 24

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2002/34/EC
*Rådets afgørelse af 20. december 2001 om ændring af Rådets afgørelser af 25. juni 2001, 22. december 2000, 25. juni 1997 og 22. marts 1999 for så vidt angår dagpenge til nationalt militærpersonale og nationale eksperter, som udstationeres ved Generalsekretariatet for Rådet med henblik på Den Europæiske Unions Militærstab 29
Kommissionen
2002/35/EC
*Kommissionens beslutning af 16. januar 2002 om ændring af beslutning 2001/783/EF for så vidt angår iagttagelsesdistrikter og overvågningsområder i forbindelse med bluetongue i Italien (meddelt under nummer K(2002) 26) (1) 31
2002/36/EC
*Kommissionens beslutning af 16. januar 2002 om ændring af beslutning 93/693/EF for så vidt angår listen over tyrestationer i visse tredjelande, som er godkendt til udførsel af tyresæd til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2002) 27) (1) 32
2002/37/EC
*Kommissionens beslutning af 15. januar 2002 om sjette ændring af beslutning 2001/740/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2002) 78) (1) 34
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-Tilsynsmyndigheden
2001/174/COL
*EFTA-Tilsynsmyndighedens henstilling nr. 174/01/KOL af 8. juni 2001 om et samordnet overvågningsprogram for 2001 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse vegetabilske produkter, herunder frugt og grønsager 42
253/2001/COL
*EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 253/01/KOL af 8. august 2001 om kortet over støtteberettigede områder og støtteniveauer i Island (støtte nr. 00-002) 49

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 279 af 23.10.2001) 58
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top