EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:339:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 339, 21. december 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 339
44. årgang
21. december 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2502/2001 af 20. december 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2503/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2504/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 2505/2001 af 20. december 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2506/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2507/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2508/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2509/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 2002 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2510/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. januar til 31. marts 2002 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2511/2001 af 19. december 2001 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på forlængelse af fællesskabstoldkontingenterne for forarbejdede varer af jute og kokos 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2512/2001 af 20. december 2001 om yderligere adgang til destillation i henhold til artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for vinproduktionsåret 2001/02 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2513/2001 af 20. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser for indførsel under et toldkontingent i forbindelse med præferenceaftaler om råt rørsukker til raffinering 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2514/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2515/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2516/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 2517/2001 af 20. december 2001 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2518/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/2001 af 20. december 2001 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2520/2001 af 20. december 2001 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 2521/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 2522/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 2523/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 2524/2001 af 20. december 2001 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001 omhandlede licitation 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 2525/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 2526/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 2527/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 48

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/923/EC
*Rådets afgørelse af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ("Pericles"-programmet) 50
2001/924/EC
*Rådets afgørelse af 17. december 2001 om udvidelse af afgørelse om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ("Pericles"-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, som ikke har indført euroen som fælles valuta 55
Kommissionen
2001/925/EC
*Kommissionens beslutning af 20. december 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Spanien og om ophævelse af beslutning 2001/863/EF (meddelt under nummer K(2001) 4720) (1) 56
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top