EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:331:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 331, 15. december 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 331
44. årgang
15. december 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitik og om ændring af direktiv 2000/60/EF (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2456/2001 af 14. december 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2457/2001 af 14. december 2001 om toldnedsættelse i forbindelse med den særlige ordning for import af sorghum til Spanien 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2458/2001 af 14. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 327/98 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2459/2001 af 14. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 28/97 og om fastsættelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for visse vegetabilske olier (undtagen olivenolie) til forarbejdningsindustrien for de franske oversøiske departementer 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2460/2001 af 14. december 2001 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2461/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 260. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2462/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 88. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2463/2001 af 14. december 2001 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Taiwan 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2464/2001 af 14. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2465/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2466/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2467/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2468/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2469/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2470/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 41. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 2471/2001 af 14. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 668/2001 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 2472/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for oksekød i forbindelse med den 16. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 2473/2001 af 14. december 2001 om ikke at tage den 280. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger til følge i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 2474/2001 af 14. december 2001 om fastsættelse af importtold for korn 37

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/892/EC
*Kommissionens beslutning af 25. juli 2001 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 (COMP/C-1/36.915 — Deutsche Post AG — Nægtelse af at viderebefordre grænseoverskridende post) (meddelt under nummer K(2001) 1934) (1) 40
2001/893/EC
*Kommissionens henstilling af 7. december 2001 om principper for anvendelsen af "SOLVIT" — problemløsningsnettet for det indre marked (meddelt under nummer K(2001) 3901) (1) 79
2001/894/EC
*Kommissionens beslutning af 13. december 2001 om EF's bidrag til finansiering af et program til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2001 (meddelt under nummer K(2001) 4267) 83
2001/895/EC
*Kommissionens beslutning af 13. december 2001 om EF's bidrag til finansiering af et program til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter på Madeira for 2001 (meddelt under nummer K(2001) 4268) 89
2001/896/EC
*Kommissionens beslutning af 12. december 2001 om ordningen for sammenlignende EF-prøver på og -analyser af formerings- og plantemateriale af frugtplanter efter Rådets direktiv 92/34/EØF (meddelt under nummer K(2001) 4220) 95
2001/897/EC
*Kommissionens beslutning af 12. december 2001 om ordningen for sammenlignende EF-prøver på og -analyser af frø og formeringsmateriale af visse planter efter Rådets direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 68/193/EØF, 69/208/EØF, 70/458/EØF og 92/33/EØF (meddelt under nummer K(2001) 4222) (1) 97
2001/898/EC
*Kommissionens beslutning af 12. december 2001 om ordningen for sammenlignende EF-prøver på og -analyser af formeringsmateriale af prydplanter efter Rådets direktiv 98/56/EF (meddelt under nummer K(2001) 4224) 101
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top