Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:328:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 328, 13. december 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 328
44. årgang
13. december 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) 4
*Rådets forordning (EF) nr. 2425/2001 af 3. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2848/2000 om fastsættelse for år 2001 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2426/2001 af 12. december 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2427/2001 af 12. december 2001 om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 2428/2001 af 12. december 2001 om eksportrestitutioner for nødder 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2429/2001 af 12. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, for så vidt angår markedsmekanismer og ændring af forordning (EF) nr. 442/2001 om indledning af den i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede krisedestillation for bordvin i Portugal 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2430/2001 af 12. december 2001 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2431/2001 af 12. december 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 31

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-staternes Stående Udvalg
2431/2001/SC
*Afgørelse truffet af EFTA-staternes Stående Udvalg nr. 1/2001/SU den 24. januar 2001 om ændring af forretningsordenen for EFTA-staternes Stående Udvalg 33
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top