EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:326:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 326, 11. december 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 326
44. årgang
11. december 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles aktion af 10. december 2001 om udnævnelse af en særlig repræsentant for Den Europæiske Union i Afghanistan 1
*Rådets fælles aktion af 10. december 2001 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for De Store Søers Område i Afrika 3
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2403/2001 af 10. december 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2404/2001 af 10. december 2001 om indstilling af fiskeri efter rødspætte fra fartøjer, som fører belgisk flag 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2405/2001 af 10. december 2001 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2406/2001 af 10. december 2001 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2407/2001 af 10. december 2001 om fastsættelse af lofterne for finansiering af foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven for produktionscyklen 2002/03 og om undtagelse fra artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 528/1999 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2408/2001 af 10. december 2001 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2409/2001 af 10. december 2001 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2410/2001 af 10. december 2001 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2411/2001 af 10. december 2001 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2412/2001 af 10. december 2001 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i Israel 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2413/2001 af 10. december 2001 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben 20

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/877/EC
*Rådets afgørelse af 24. september 2001 om undertegnelse og indgåelse af den internationale kaffeoverenskomst 2001 på Fællesskabets vegne 22
Den Internationale Kaffeoverenskomst 2001 23
Kommissionen
2001/878/EC
*Kommissionens beslutning af 6. december 2001 om ændring af beslutning 2001/670/EF om ydelse af produktionsstøtte for spiseoliven i Portugal (meddelt under nummer K(2001) 3924) 40
2001/879/EC
*Kommissionens beslutning af 6. december 2001 om ændring af beslutning 2001/648/EF om ydelse af produktionsstøtte for spiseoliven i Frankrig (meddelt under nummer K(2001) 3925) 41
2001/880/EC
*Kommissionens beslutning af 10. december 2001 om ændring af beslutning 2001/649/EF om ydelse af produktionsstøtte for spiseoliven i Grækenland (meddelt under nummer K(2001) 3962) 42
2001/881/EC
*Kommissionens beslutning af 7. december 2001 om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om opdatering af de nærmere bestemmelser om den kontrol, som skal gennemføres af Kommissionens eksperter (meddelt under nummer K(2001) 3941) (1) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top