EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:323:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 323, 07. december 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 323
44. årgang
7. december 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2382/2001 af 4. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1267/1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2383/2001 af 6. december 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2384/2001 af 6. december 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2385/2001 af 6. december 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2386/2001 af 6. december 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2387/2001 af 6. december 2001 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Ungarn foretager inden importen til Det Europæiske Fællesskab 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2388/2001 af 6. december 2001 om fravigelse for Spanien og Italiens vedkommende af artikel 1, stk. 1, og artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2366/98 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for produktionsstøtte for olivenolie for produktionsårene 1998/99-2003/04 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2389/2001 af 6. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2390/2001 af 6. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2391/2001 af 6. december 2001 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2392/2001 af 6. december 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1789/2001 omhandlede licitation 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/864/EC
*Afgørelse nr. 3/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Slovenien den 4. juli 2001 om fastlæggelse af Sloveniens finansielle bidrag for deltagelse i Socrates II-programmet og programmet for unge i årene 2001 til 2006 22
2001/865/EC
*Rådets beslutning af 6. november 2001 om bemyndigelse af Kongeriget Spanien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 11 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 24
Kommissionen
2001/866/EC
*Kommissionens beslutning af 3. december 2001 om særlig finansiel støtte fra Fællesskabet i forbindelse med programmet for overvågning af Campylobacter i slagtekyllinger, fremlagt af Sverige (meddelt under nummer K(2001) 3820) 26
2001/867/EC
*Kommissionens beslutning af 3. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 90/539/EØF for så vidt angår sundhedscertifikater til brug ved handel inden for EF med fjerkræ og rugeæg (meddelt under nummer K(2001) 3821) (1) 29
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top