EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:315:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 315, 01. december 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 315
44. årgang
1. december 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles aktion af 29. november 2001 om forlængelse af Den Europæiske Unions Observatørmission 1
*Rådets afgørelse af 29. november 2001 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions Observatørmission 3
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2333/2001 af 30. november 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 2334/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2335/2001 af 30. november 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2336/2001 af 30. november 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2337/2001 af 30. november 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2338/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2339/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2340/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af importtold for korn 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2341/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2342/2001 af 30. november 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2343/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren og om tilpasning af visse KN-koder for produkter angivet i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2346/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 2347/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 39
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2348/2001 af 30. november 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 om ydelse af støtte til skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater 41
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2349/2001 af 30. november 2001 om åbning af et toldkontingent for import af visse varer med oprindelse i Island og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 (1) 42
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2350/2001 af 30. november 2001 om åbning af et toldkontingent for import af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 (1) 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2351/2001 af 30. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 896/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår ordningen for indførsel af bananer til EF 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2352/2001 af 30. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1608/2000 om overgangsforanstaltninger i afventning af den endelige gennemførelsesforanstaltninger vedrørende Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 2353/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 87. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 2354/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 40. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 50
Kommissionens forordning (EF) nr. 2355/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 259. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 2356/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 2357/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 2358/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation 54
Kommissionens forordning (EF) nr. 2359/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 2360/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 2361/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for oksekød i forbindelse med den 15. dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 og om fravigelse af samme forordning 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 2362/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 279. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 59

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/847/EC
*Kommissionens beslutning af 30. november 2001 om tredje ændring af beslutning 2000/721/EF vedrørende ændring af det italienske vaccinationsprogram mod aviær influenza og de gældende handelsrestriktioner for fersk kød fra vaccinerede kalkuner (meddelt under nummer K(2001) 3815) (1) 61
2001/848/EC
*Kommissionens beslutning af 30. november 2001 om tredje ændring af beslutning 2001/740/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2001) 3816) (1) 64
2001/849/EC
*Kommissionens beslutning af 30. november 2001 om ændring af beslutning 98/371/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra visse europæiske lande af hensyn til en række aspekter vedrørende Polen (meddelt under nummer K(2001) 3818) (1) 71

Berigtigelser
Berigtigelse til den Europæiske Centralbanks retningslinje af 13. september 2001 om fastsættelse af visse bestemmelser om forhåndsudsendelse af eurosedler uden for euroområdet (ECB/2001/8) (EFT L 257 af 26.9.2001) 74
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top