Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:306:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 306, 23. november 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 306
44. årgang
23. november 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2265/2001 af 22. november 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2266/2001 af 22. november 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 17. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2267/2001 af 22. november 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 2268/2001 af 22. november 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2269/2001 af 22. november 2001 om åbning af en licitation for salg på det indre marked af ca. 329 t uafskallet ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2270/2001 af 22. november 2001 om udstedelse af eksportlicenser for vin 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2271/2001 af 22. november 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2272/2001 af 22. november 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2001 af 22. november 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2274/2001 af 22. november 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1789/2001 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2275/2001 af 22. november 2001 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2276/2001 af 22. november 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/2001 af 22. november 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 2278/2001 af 22. november 2001 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse forarbejdede kornprodukter 24

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/811/EC
*Kommissionens beslutning af 21. november 2001 om EF-tilskud til dækning af Østrigs, Portugals og Finlands udgifter til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter (meddelt under nummer K(2001) 3684) 25
2001/812/EC
*Kommissionens beslutning af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF (meddelt under nummer K(2001) 3687) (1) 28
2001/813/EC
*Afgørelse nr. 3/2000 af 16. januar 2001 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, vedrørende opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilagene om telekommunikationsudstyr og elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) 34
2001/814/EC
*Afgørelse nr. 4/2001 af 21. maj 2001 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, vedrørende opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilagene om telekommunikationsudstyr og elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) 42
2001/815/EC
*Afgørelse nr. 5/2001 af 26. juni 2001 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, vedrørende opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) 45
2001/816/EC
*Afgørelse nr. 6/2001 af 17. juli 2001 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, vedrørende opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilaget om telekommunikationsudstyr 47
2001/817/EC
*Afgørelse nr. 7/2001 af 20. juli 2001 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, vedrørende opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilagene om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) og fritidsfartøjer 49
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top