Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:304:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 304, 21. november 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 304
44. årgang
21. november 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2248/2001 af 19. november 2001 om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side samt af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2249/2001 af 20. november 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2250/2001 af 20. november 2001 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører spansk flag 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/2001 af 20. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (1) 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2252/2001 af 20. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (1) 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2253/2001 af 20. november 2001 om indstilling af fiskeri efter brisling fra fartøjer, som fører svensk flag 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2254/2001 af 20. november 2001 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2255/2001 af 20. november 2001 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 13
*Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af glyphosat og thifensulfuron-methyl som aktive stoffer 14

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/802/EC
*Afgørelse nr. 6/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 17. oktober 2001 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Rumæniens deltagelse i Kultur 2000-programmet 17
Kommissionen
2001/803/EC
*Kommissionens beslutning af 25. april 2001 om Finlands statsstøtte til Ojala-Yhtymä Oy (meddelt under nummer K(2001) 1139) (1) 20
2001/804/EC
*Kommissionens beslutning af 20. november 2001 om attende forlængelse af gyldigheden af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2001) 3717) (1) 26
Den Europæiske Centralbank
2001/805/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 25. oktober 2001 om ændring af retningslinje ECB/2000/6 om gennemførelse af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank efter overgangsperiodens udløb (ECB/2001/10) 28

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 77 af 16.3.2001) 30
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top