Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:303:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 303, 20. november 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 303
44. årgang
20. november 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 19. november 2001 vedrørende Rwanda 1
*Rådets fælles aktion af 19. november 2001 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten 5
*Rådets fælles aktion af 19. november 2001 om Den Europæiske Unions støtte til etablering af en midlertidig multinational tilstedeværelse til varetagelse af sikkerheden i Burundi 7
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2241/2001 af 15. november 2001 om ændring af den autonome toldsats i den fælles toldtarif for hvidløg henhørende under KN-kode 07032000 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2242/2001 af 19. november 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2243/2001 af 16. november 2001 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1420/1999 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1547/1999 for så vidt angår overførsel af visse typer affald til Cameroun, Paraguay og Singapore (1) 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2001 af 19. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1780/97 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 723/97 om gennemførelse af medlemsstaternes aktionsprogrammer inden for kontrol med udgifter, der påhviler EUGFL, Garantisektionen 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2001 af 19. november 2001 om ændring af bilag III B og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 for så vidt angår kontingenter fra Forbundsrepublikken Jugoslavien 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2001 af 19. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1442/2001 og (EF) nr. 1954/2001 hvad angår tilladte overførsler mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Indien 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2247/2001 af 19. november 2001 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 22

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2001 af 15. november 2001 om ændring af restitutionerne for visse mejeriprodukter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten (EFT L 300 af 16.11.2001) 24
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top