Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:292:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 292, 09. november 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 292
44. årgang
9. november 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2165/2001 af 5. november 2001 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af pulverkaffe henhørende under KN-kode 21011111 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2166/2001 af 8. november 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2167/2001 af 8. november 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 15. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2168/2001 af 8. november 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2169/2001 af 8. november 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2170/2001 af 8. november 2001 om ændring af importtold for korn 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2171/2001 af 8. november 2001 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/2001 af 8. november 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2173/2001 af 8. november 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2174/2001 af 8. november 2001 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2175/2001 af 8. november 2001 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/2001 af 8. november 2001 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 19
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF af 27. september 2001 om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/777/EC
*Rådets afgørelse af 6. november 2001 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med en særlig långivningsaktion til fordel for udvalgte miljøprojekter i området langs Ruslands Østersøkyst som led i den nordlige dimension 41
2001/778/EC
*Rådets afgørelse af 6. november 2001 om ændring af afgørelse 2000/24/EF med henblik på udvidelse af fællesskabsgarantien til Den Europæiske Investeringsbank til også at omfatte lån til projekter i Forbundsrepublikken Jugoslavien 43
Kommissionen
2001/779/EC
*Kommissionens beslutning af 15. november 2000 om Italiens påtænkte statsstøtte til fordel for Solar Tech srl (meddelt under nummer K(2000) 3565) (1) 45
2001/780/EC
*Kommissionens beslutning af 6. juni 2001 om Italiens påtænkte statsstøtte til fordel for Iveco SpA (meddelt under nummer K(2001) 1545) (1) 58
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top