EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:272:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 272, 13. oktober 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 272
44. årgang
13. oktober 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2000/2001 af 12. oktober 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2001/2001 af 12. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 37. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2002/2001 af 12. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 256. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 2003/2001 af 12. oktober 2001 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 84. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2004/2001 af 12. oktober 2001 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2005/2001 af 12. oktober 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2006/2001 af 12. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 276. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2007/2001 af 12. oktober 2001 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben rundkornet ris, der udføres til visse tredjelande 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2008/2001 af 12. oktober 2001 om licitation med henblik på fastsættelsen af eksportrestitutionen for sleben middelkornet og langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande i Europa 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2009/2001 af 12. oktober 2001 om licitation med henblik på fastsættelsen af eksportrestitutionen for sleben middelkornet og langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2010/2001 af 12. oktober 2001 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben langkornet ris, der udføres til visse tredjelande 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2011/2001 af 12. oktober 2001 om licitation med henblik på fastsættelse af tilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2012/2001 af 12. oktober 2001 om fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2013/2001 af 12. oktober 2001 om foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af tilsætningsstoffer og permanent tilladelse til et tilsætningsstof til foderstoffer (1) 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2001 af 12. oktober 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for oksekød i forbindelse med den tolvte dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2015/2001 af 12. oktober 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2235/2000 for så vidt angår anvendelsesperioden for visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 1839/95 og (EF) nr. 1249/96 31
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk 32

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/725/EC
*Kommissionens afgørelse af 28. september 2001 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af farvefjernsynsmodtagere med oprindelse i Tyrkiet (meddelt under nummer K(2001) 2916) 37
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top