Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:241:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 241, 11. september 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 241
44. årgang
11. september 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 30. august 2001 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om Den Europæiske Unions Observatørmission (EUMM's) aktiviteter i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 1
Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om Den Europæiske Unions Observatørmissions (EUMM's) virke i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 2
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1782/2001 af 10. september 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1783/2001 af 10. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1784/2001 af 10. september 2001 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 9

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
683/2001/ECSC
*Kommissionens beslutning af 8. maj 2001 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at yde støtte til kulindustrien i 2001 (meddelt under nummer K(2001) 1404) (1) 10
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top