EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:226:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 226, 22. august 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 226
44. årgang
22. august 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1673/2001 af 21. august 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1674/2001 af 21. august 2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 708/98 om interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris og om fastsættelse af korrektionsbeløb samt tillæg og fradrag, for så vidt angår perioden for levering til intervention for høståret 2000/01 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1675/2001 af 21. august 2001 om udstedelse af importlicenser for visse sukkerprodukter med EF-OLT-kumulation af oprindelsen 4
*Kommissionens direktiv 2001/60/EF af 7. august 2001 om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (1) 5

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/642/EC
*Kommissionens afgørelse af 21. august 2001 om ajourføring af beløb i forordning (Euratom, EKSF, EF) nr. 3418/93 om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen (meddelt under nummer K(2001) 2570) 7
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top