EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:209:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 209, 02. august 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 209
44. årgang
2. august 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1575/2001 af 25. juni 2001 om indgåelse af den fjerde protokol om betingelserne for det fiskeri, der er fastsat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side 1
Fjerde protokol om betingelserne for det fiskeri, der er fastasat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 1576/2001 af 1. august 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1577/2001 af 1. august 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 296/96 om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om månedlig bogføring af de udgifter, der finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL) 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1578/2001 af 1. august 2001 om de følsomme produktionsområder og/eller sortsgrupper af høj kvalitet, som undtages fra programmet for opkøb af kvoter for råtobak 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1579/2001 af 1. august 2001 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2001 af 1. august 2001 om fastsættelse af omregningskursen for visse former for direkte støtte, der har den 1. juli 2001 som udløsende begivenhed 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1581/2001 af 1. august 2001 om fastsættelse af importtold for ris 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1582/2001 af 1. august 2001 om ændring af restitutionerne for æg og æggeblommer udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1583/2001 af 31. juli 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1584/2001 af 1. august 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 29

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/1584/EC
*Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af den fjerde protokol om betingelserne for det fiskeri, der er fastsat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side 31
2001/595/EC
*Rådets afgørelse af 13. juli 2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af ændringen af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser 32
Kommissionen
2001/596/EC
*Kommissionens beslutning af 8. januar 2001 om ændring af beslutning 95/467/EF, 96/578/EF, 96/580/EF, 97/176/EF, 97/462/EF, 97/556/EF, 97/740/EF, 97/808/EF, 98/213/EF, 98/214/EF, 98/279/EF, 98/436/EF, 98/437/EF, 98/599/EF, 98/600/EF, 98/601/EF, 1999/89/EF, 1999/90/EF, 1999/91/EF, 1999/454/EF, 1999/469/EF, 1999/470/EF, 1999/471/EF, 1999/472/EF, 2000/245/EF, 2000/273/EF og 2000/447/EF om proceduren for attestering af overensstemmelse af visse byggevarer i henhold til artikel 20 i Rådets direktiv 89/106/EØF (meddelt under nummer K(2000) 3695) (1) 33
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top