Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:200:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 200, 25. juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 200
44. årgang
25. juli 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier 1
*Rådets fælles aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter 5
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1507/2001 af 24. juli 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1508/2001 af 24. juli 2001 om handelsnormer for spiseløg og om ændring af forordning (EØF) nr. 2213/83 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1509/2001 af 24. juli 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1713/93 om særlige bestemmelser for anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersektoren 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1510/2001 af 24. juli 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1047/2001 om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater og om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter for hvidløg fra tredjelande 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1511/2001 af 24. juli 2001 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om eksportlicenser for æg kan imødekommes 22

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/556/EC
*Kommissionens beslutning af 11. juli 2001 om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af gelatine til konsum (meddelt under nummer K(2001) 1788) (1) 23
2001/557/EC
*Kommissionens beslutning af 11. juli 2001 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering (meddelt under nummer K(2001) 1795) 28
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top