Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:175:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 175, 28. juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 175
44. årgang
28. juni 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2001 af 27. juni 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1267/2001 af 27. juni 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 45. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1268/2001 af 27. juni 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1269/2001 af 27. juni 2001 om ophævelse af forordning (EF) nr. 608/2001 om indstilling af fiskeri efter dybhavsrejer fra fartøjer, som fører svensk flag 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1270/2001 af 27. juni 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1324/96 om forsyningsopgørelsen for Azorerne og Madeira vedrørende risprodukter 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1271/2001 af 27. juni 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1443/98 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer vedrørende risprodukter 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1272/2001 af 27. juni 2001 om fastsættelse af interventionstærsklen for æbler for produktionsåret 2001/02 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1273/2001 af 27. juni 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1274/2001 af 27. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2001 af 27. juni 2001 om fastsættelse af støttebeløbet for produktionsåret 2001/02 for ananaskonserves og den minimumspris, der skal betales til producenterne 16
*Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001 om ændring af direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsafgifter og told og i forbindelse med merværdiafgift og visse punktafgifter 17
*Kommissionens direktiv 2001/47/EF af 25. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af Paecilomyces fumosoroseus (Apopka stamme 97, PFR 97 eller CG 170, ATCC20874) som aktivt stof 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/484/EC
*Afgørelse nr. 4/2001 truffet af AVS-EF-Ambassadørudvalget den 24. april 2001 om forretningsordenen for Det Blandede AVS-EF-Ministerudvalg for Handel 24

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 993/2001 af 4. maj 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 141 af 28.5.2001) 27
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top