Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:168:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 168, 23. juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 168
44. årgang
23. juni 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1227/2001 af 18. juni 2001 om fravigelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/2001 af 22. juni 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1229/2001 af 19. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1230/2001 af 21. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1231/2001 af 22. juni 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 786/2001 om anvendelse af den i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede krisedestillation for bordvin i Spanien 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1232/2001 af 22. juni 2001 om anvendelse af den i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede krisedestillation for bordvin i Italien 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1233/2001 af 22. juni 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 442/2001 om anvendelse af den i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede krisedestillation for bordvin i Portugal 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2001 af 22. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 822/2001 og om delvis refusion af den importtold, der opkræves i forbindelse med et toldkontingent for maltbyg 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2001 af 22. juni 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1529/2000 om fastsættelse af listen over forskellige sorter af Cannabis sativa L., som er støtteberettigede ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1236/2001 af 22. juni 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2001 af 22. juni 2001 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2285/2000 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/2001 af 22. juni 2001 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager 21
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/26/EF af 7. maj 2001 om ændring af Rådets direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (1) 23

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Den Europæiske Centralbank
2001/476/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 11. maj 2000 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik, opgørelse af internationale valutareserver og statistik over kapitalbalancen over for udlandet (ECB/2000/4) 25
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top