EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:167:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 167, 22. juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 167
44. årgang
22. juni 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/2001 af 21. juni 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1223/2001 af 21. juni 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 713/2001 om opkøb af oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1224/2001 af 21. juni 2001 om udstedelse af eksportlicenser for vin 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1225/2001 af 21. juni 2001 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2001 af 21. juni 2001 om ændring af importtold for korn 7
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet 10

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/473/EC
*Rådets afgørelse af 4. april 2001 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om tilføjelse til rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side af en protokol om gensidig bistand mellem administrative toldmyndigheder i toldspørgsmål 20
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om tilføjelse til rammeaftalen om samarbejde af en protokol om gensidig bistand mellem administrative toldmyndigheder i toldspørgsmål 21
Protokol om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål 23
Kommissionen
2001/474/EC
*Kommissionens beslutning af 8. maj 2001 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, for regnskabsåret 2000 (meddelt under nummer K(2001) 1192) 27
2001/475/EC
*Kommissionens beslutning af 12. juni 2001 om den oversigt over vinproduktionskapaciteten, som Italien har fremlagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2001) 1581) 32

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1189/2001 af 15. juni 2001 om fastsættelse af importtold for korn (EFT L 161 af 16.6.2001) 33
Berigtigelse af Den Europæiske Centralbanks retningslinje 2001/401 af 26. april 2001 om et Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer system (Target) (ECB/2001/3) (EFT L 140 af 24.5.2001) 34
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top