Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:165:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 165, 21. juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 165
44. årgang
21. juni 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1207/2001 af 11. juni 2001 om fremgangsmåder til forenkling af udstedelse af EUR.1-varecertifikatet, udfærdigelse af fakturaerklæringer og EUR.2-dokumenter samt udstedelsen af visse godkendte eksporttilladelser i henhold til bestemmelserne om præferencehandelsordningerne mellem Det Europæiske Fællesskab og visse lande og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3351/83 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1208/2001 af 20. juni 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/2001 af 20. juni 2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2001 af 20. juni 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 44. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2001 af 20. juni 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1212/2001 af 20. juni 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2001 af 20. juni 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2001 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2001 af 20. juni 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2001 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1215/2001 af 20. juni 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2001 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2001 af 20. juni 2001 om fastsættelse for perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002 af gennemførelsesbestemmelserne for toldkontingenterne for oksekød med oprindelse i Estland, Letland og Litauen 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/2001 af 20. juni 2001 om fastsættelse af importtold for ris 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1218/2001 af 20. juni 2001 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1219/2001 af 20. juni 2001 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1220/2001 af 20. juni 2001 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 40
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1221/2001 af 19. juni 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 42

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/471/EC
*Kommissionens beslutning af 8. juni 2001 om bestemmelser om den regelmæssige kontrol af den almindelige hygiejne, der foretages af virksomhedsledere i overensstemmelse med direktiv 64/433/EØF om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fersk kød og direktiv 71/118/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af fersk fjerkrækød (meddelt under nummer K(2001) 1561) (1) 48
2001/472/EC
*Afgørelse nr. 1/2001 truffet af Den Blandede Kommission EF-EFTA om fælles forsendelse af 7. juni 2001 om ændring af konvention af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure 54
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Det Blandede EØS-udvalg
54/2001
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 54/2001 af 18. maj 2001 om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen 58
55/2001
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 55/2001 af 18. maj 2001 om ændring af bilag VII (gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer) til EØS-aftalen 60
56/2001
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 56/2001 af 18. maj 2001 om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen 62
57/2001
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 57/2001 af 18. maj 2001 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen 63
58/2001
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 58/2001 af 18. maj 2001 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder 64
59/2001
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 59/2001 af 18. maj 2001 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder 65

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1080/2001 af 1. juni 2001 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 02062991 (fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002) (EFT L 149 af 2.6.2001) 66
Berigtigelse til Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (EFT L 85 af 29.3.1999) 66
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top