EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:149:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 149, 02. juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 149
44. årgang
2. juni 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1078/2001 af 31. maj 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2160/96 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tekstureret garn af endeløse polyesterfibre med oprindelse i bl.a. Thailand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1079/2001 af 1. juni 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1080/2001 af 1. juni 2001 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 02062991 (fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002) 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1081/2001 af 1. juni 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1476/95, (EØF) nr. 1963/79 og (EF) nr. 2768/98 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 205/73 om meddelelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for fedtstofsektoren 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2001 af 1. juni 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød og om rettelse i forordning (EF) nr. 590/2001 om fravigelse eller ændring af forordning (EF) nr. 562/2000 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1083/2001 af 1. juni 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1084/2001 af 1. juni 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1085/2001 af 1. juni 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1086/2001 af 1. juni 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1087/2001 af 1. juni 2001 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2285/2000 omhandlede licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1088/2001 af 1. juni 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for oksekød i forbindelse med den fjerde dellicitation i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1089/2001 af 1. juni 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1090/2001 af 1. juni 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 268. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 33
*Rådets direktiv 2001/40/EF af 28. maj 2001 om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere 34

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/414/EC
*Kommissionens beslutning af 18. maj 2001 om den oversigt over vinproduktionskapaciteten, som Tyskland har fremlagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2001) 1432) 37
2001/415/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juni 2001 om anden ændring af beslutning 2001/356/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2001) 1556) (1) 38
2001/416/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juni 2001 om fjerde ændring af beslutning 2001/327/EF om flytningsrestriktioner for dyrearter, der er modtagelige for mund- og klovesyge (meddelt under nummer K(2001) 1557) (1) 40
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top