EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:138:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 138, 22. maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 138
44. årgang
22. maj 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 986/2001 af 21. maj 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2001 af 21. maj 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1725/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med svinekødsprodukter 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 988/2001 af 21. maj 2001 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 989/2001 af 21. maj 2001 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 990/2001 af 21. maj 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2659/94 om nærmere bestemmelser for ydelse af støtte til privat oplagring af ostene Grana Padano, Parmigiano Reggiano og Provolone 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 991/2001 af 21. maj 2001 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 92/14/EØF om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (1) 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 992/2001 af 21. maj 2001 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 15

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/390/EC
*Afgørelse nr. 4/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 10. april 2001 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til reglerne om statsstøtte i artikel 64, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, jf. artikel 64, stk. 3, i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side samt i artikel 9, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, i protokol 2 til denne aftale om produkter henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) 16
2001/391/EC
*Rådets afgørelse af 14. maj 2001 om beskikkelse af et belgisk medlem af Regionsudvalget 21
Kommissionen
2001/392/EC
*Kommissionens beslutning af 4. maj 2001 om fjerde ændring af beslutning 2000/284/EF om listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande (meddelt under nummer K(2001) 1172) (1) 22
2001/393/EC
*Kommissionens beslutning af 4. maj 2001 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af specifikt patogenfri æg fra tredjelande og om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sådanne æg (meddelt under nummer K(2001) 1174) (1) 31
2001/394/EC
*Kommissionens beslutning af 21. maj 2001 om tredje ændring af beslutning 2001/327/EF om flytningsrestriktioner for dyrearter, der er modtagelige for mund- og klovesyge (meddelt under nummer K(2001) 1479) (1) 36
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top