Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:127:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 127, 09. maj 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 127
44. årgang
9. maj 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 900/2001 af 7. maj 2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Polen 1
*Rådets forordning (EF) nr. 901/2001 af 7. maj 2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af urinstof med oprindelse i Rusland 11
*Rådets forordning (EF) nr. 902/2001 af 7. maj 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 978/2000 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af korte syntetiske fibre af polyestere med oprindelse i Australien, Indonesien og Taiwan 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 903/2001 af 8. maj 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 904/2001 af 8. maj 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 38. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 905/2001 af 8. maj 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 906/2001 af 8. maj 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2001 af 8. maj 2001 om fastsættelse af importtold for ris 30
*Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2001 af 8. maj 2001 om anden ændring af forordning (EF) nr. 23/2001 om særlige undtagelser fra forordning (EF) nr. 800/1999, forordning (EØF) nr. 3719/88, forordning (EF) nr. 1291/2000 og forordning (EØF) nr. 1964/82 vedrørende oksekød 33
*Kommissionens forordning (EF) nr. 909/2001 af 8. maj 2001 om indledning af en undersøgelse vedrørende angivelig omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 368/98 om import af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af glyphosat afsendt fra Malaysia eller Taiwan og om at gøre denne import til genstand for registrering 35
*Kommissionens direktiv 2001/32/EF af 8. maj 2001 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet, og om ophævelse af direktiv 92/76/EØF 38
*Kommissionens direktiv 2001/33/EF af 8. maj 2001 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet 42

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/358/EC
*Afgørelse nr. 3/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 23. marts 2001 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Rumæniens deltagelse i det finansielle instrument for miljøet (Life) 45
2001/359/EC
*Afgørelse nr. 1/2001 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 26. marts 2001 om ændring af protokol 4 til Europaaftalen med Bulgarien om definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde 48
2001/360/EC
*Afgørelse nr. 1/2001 truffet af Associeringsrådet EF-Cypern den 30. marts 2001 om undtagelse fra bestemmelserne vedrørende definitionen af begrebet "varer med oprindelsesstatus" i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Cypern 51
Kommissionen
361/2001/ECSC
*Kommissionens beslutning af 21. december 2000 om tysk statsstøtte til kulindustrien i 2000 og 2001 (meddelt under nummer K(2000) 4407) (1) 55
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top