EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:118:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 118, 27. april 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 118
44. årgang
27. april 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 804/2001 af 26. april 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 805/2001 af 26. april 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2869/2000 og om forhøjelse til 1000000 tons af den løbende licitation med henblik på videresalg på det indre marked af blød hvede fra høsten i 1999, som det franske interventionsorgan ligger inde med 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 806/2001 af 26. april 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 for så vidt angår forvaltningen af kontingentet for mælkepulver, der skal udføres til Den Dominikanske Republik 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 807/2001 af 25. april 2001 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 808/2001 af 26. april 2001 om ydelse af udligningsgodtgørelse til producentorganisationerne for tunfisk leveret til forarbejdningsindustrien i perioden 1. april til 30 juni 2000 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 810/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 811/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 813/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 814/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 815/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 816/2001 af 26. april 2001 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/2000 omhandlede licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2317/2000 omhandlede licitation 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 818/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 819/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 820/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 555/2001 omhandlede licitation 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 821/2001 af 26. april 2001 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 730/2001 omhandlede licitation 40

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Europa-Parlamentet og Rådet
2001/331/EC
*Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 4. april 2001 om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne 41
Rådet
2001/332/EC
*Rådets afgørelse af 26. februar 2001 om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling 47
Samarbejdsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling 48
Meddelelse om ikrafttrædelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling 56
Kommissionen
2001/333/EC
*Kommissionens beslutning af 13. februar 2001 om fordelingen af de mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til væsentlige anvendelsesformål i Fællesskabet i 2001 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (meddelt under nummer K(2000) 4153) (1) 57
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top