Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:107:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 107, 18. april 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 107
44. årgang
18. april 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 742/2001 af 17. april 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 743/2001 af 11. april 2001 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører svensk flag 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 744/2001 af 17. april 2001 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingenterne og for traditionelle AVS-bananer for andet kvartal af 2001 (anden periode) 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 745/2001 af 17. april 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 746/2001 af 17. april 2001 om ændring af importtold for korn 7
*Kommissionens direktiv 2001/27/EF af 10. april 2001 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 88/77/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer og emission af forurenende luftarter fra køretøjsmotorer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof (1) 10

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/307/EC
*Rådets afgørelse af 9. april 2001 om beskikkelse af en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget 24
Kommissionen
2001/308/EC
*Kommissionens beslutning af 31. januar 2001 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF med hensyn til mekanisk fastgjorte præfabrikerede paneler til udvendig facadeisolering (vetures) (meddelt under nummer K(2000) 4359) (1) 25
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top