Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:082:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 82, 22. marts 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 82
44. årgang
22. marts 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets rammeafgørelse af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2001 af 21. marts 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2001 af 21. marts 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 32. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 553/2001 af 21. marts 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 554/2001 af 21. marts 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2001 af 21. marts 2001 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 556/2001 af 21. marts 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder for så vidt angår arealer udtaget af produktion og listen over støtteberettigede hør- og hampesorter 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 557/2001 af 21. marts 2001 om ophævelse af forordning (EF) nr. 284/2001 og om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation 14
*Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter 16

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/221/EC
*Rådets afgørelse af 12. marts 2001 om Fællesskabets deltagelse i Den Internationale Undersøgelsesgruppe for Bly og Zink 21
2001/222/EC
*Rådets afgørelse af 12. marts 2001 om beskikkelse af en østrigsk suppleant til Regionsudvalget 28
Kommissionen
2001/223/EC
*Kommissionens beslutning af 21. marts 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Nederlandene (meddelt under nummer K(2001) 964) (1) 29

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets afgørelse 2001/173/EF af 26. februar 2001 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget (EFT L 63 af 3.3.2001) 36
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top