EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:071:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 71, 13. marts 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 71
44. årgang
13. marts 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 490/2001 af 12. marts 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 491/2001 af 12. marts 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1608/2000 om overgangsforanstaltninger i afventning af de endelige gennemførelsesforanstaltninger vedrørende forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2001 af 12. marts 2001 om åbning af en licitation for salg på det indre marked af ca. 2752 t ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med 5

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/196/EC
*Rådets afgørelse af 26. februar 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse 7
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse 8
2001/197/EC
*Rådets afgørelse af 26. februar 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse 15
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse 16
Kommissionen
198/2001/ECSC
*Kommissionens beslutning af 15. november 2000 om Belgiens statsstøtte til fordel for jern- og stålvirksomheden Cockerill Sambre SA (meddelt under nummer K(2000) 3563) (1) 23
2001/199/EC
*Kommissionens beslutning af 9. marts 2001 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for kartofler, dog ikke til udplantning, med oprindelse i New Zealand (meddelt under nummer K(2001) 685) 28
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top