EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:069:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 69, 10. marts 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 69
44. årgang
10. marts 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 481/2001 af 6. marts 2001 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Polen 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2001 af 9. marts 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 483/2001 af 9. marts 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 484/2001 af 9. marts 2001 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande i Europa, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 485/2001 af 9. marts 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 486/2001 af 9. marts 2001 om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 487/2001 af 9. marts 2001 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 488/2001 af 9. marts 2001 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1174/2000 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af frosset oksekød bestemt til forarbejdning 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 489/2001 af 9. marts 2001 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 885/2000 for ungtyre til opfedning 16
*Kommissionens direktiv 2001/21/EF af 5. marts 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af amitrol, diquat, pyridat og thiabendazol som aktive stoffer 17

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/191/EC
*Rådets henstilling af 12. februar 2001 med henblik på at bringe den manglende overensstemmelse mellem den økonomiske politik i Irland og de overordnede retningslinjer til ophør 22
2001/192/EC
*Rådets afgørelse af 12. februar 2001 om offentliggørelse af henstillingen med henblik på at bringe den manglende overensstemmelse mellem den økonomiske politik i Irland og de overordnede retningslinjer til ophør 24
Kommissionen
2001/193/EC
*Kommissionens henstilling af 1. marts 2001 om oplysninger forud for indgåelse af kontrakt, der skal gives til forbrugerne af långivere, der tilbyder boliglån (meddelt under nummer K(2001) 477) (1) 25
2001/194/EC
*Kommissionens henstilling af 5. marts 2001 om resultaterne af risikovurdering og strategier for risikobegrænsning for stofferne diphenylether, pentabromderivat; cumen (meddelt under nummer K(2001) 439) (1) 30
2001/195/EC
*Kommissionens beslutning af 5. marts 2001 om femte forlængelse af gyldigheden af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2001) 501) (1) 37

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 447/2001 af 5. marts 2001 om levering af korn som fødevarehjælp (EFT L 64 af 6.3.2001) 38
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top