EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:055:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 55, 24. februar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 55
44. årgang
24. februar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2001 af 23. februar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 366/2001 af 22. februar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til de aktioner, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 367/2001 af 23. februar 2001 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie med oprindelse i Indien og Republikken Korea 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 368/2001 af 23. februar 2001 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2001 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring 40
*Kommissionens forordning (EF) nr. 369/2001 af 23. februar 2001 om særforanstaltninger som en undtagelse fra forordning (EF) nr. 800/1999, forordning (EØF) nr. 3719/88 og forordning (EF) nr. 1291/2000 for så vidt angår foderblandinger på basis af korn 41
*Kommissionens forordning (EF) nr. 370/2001 af 23. februar 2001 om ophævelse af forordning (EF) nr. 273/98 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter og -lofter og indførelse af et fællesskabstilsyn af referencemængder for en række varer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 43
*Kommissionens forordning (EF) nr. 371/2001 af 23. februar 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2734/2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation og om fravigelse eller ændring af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2001 af 23. februar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 373/2001 af 23. februar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 374/2001 af 23. februar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 375/2001 af 23. februar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2001 af 23. februar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2001 af 23. februar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2001 af 23. februar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 379/2001 af 23. februar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 380/2001 af 23. februar 2001 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 57
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/5/EF af 12. februar 2001 om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 59

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/147/EC
*Kommissionens beslutning af 12. februar 2001 om godkendelse af den tekniske handlingsplan for 2001 til forbedring af landbrugsstatistikken (meddelt under nummer K(2001) 356) 62
2001/148/EC
*Kommissionens beslutning af 21. februar 2001 om anvendelse af artikel 3, stk. 3, litra e), i direktiv 1999/5/EF på lavinesendere/-søgere (meddelt under nummer K(2001) 194) (1) 65
Den Europæiske Centralbank
2001/149/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 20. juli 2000 om gennemførelsen af artikel 52 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank efter overgangsperiodens udløb (ECB/2000/6) 66
2001/150/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 10. november 2000 om offentliggørelse af visse af Den Europæiske Centralbanks retsakter og retlige instrumenter (ECB/2000/12) 68
2001/151/EC
*Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 10. januar 2001 om fastlæggelsen af visse bestemmelser om overgangen til eurosedler og -mønter i 2002 (ECB/2001/1) 80
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top